Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Ask och alm inventering

Created 2021-08-25 06:10:34 CET
Began in 2021

Summary

Projektet vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala, syftar till att bevara skogs- och kulturträden, ask och alm. Första steget är att genomföra inventeringar av bestånd och träd i södra Sverige för att leta efter sjukdomsresistenta träd i naturreservat och andra områden.

askalmmykologi

Geographical information

Files

Details

ID

331

Funding

SLU

Research stations

Infrastructures