Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Krondroppsnätet Jönköpingss län (F450 LUFS)

Created 2020-08-27 11:27:53 CET
Began in 2007

Summary

Insamling av krondropps och markvatten från 4 lokaler.

Jönköpiingkrondroppmarkvatten

Geographical information

Files

Details

ID

263

Funding

Jönköpings läns Luftvårdsförbund

Research stations

Infrastructures