The safe deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "naturvägledning"

Kommunikation med allmänheten om brukad skog

PI: Martin Ahlström

Det finns många sätt att kommunicera med skogens besökare, från stigar, skyltar och webbinformation till direkta möten ute i skogen. Men hur kan man verkligen tilltala besökaren på ett sätt som är förankrat i beteendevetenskap? Och hur kan man inspirera och utmana besökaren till reflektion och engagemang? Här finns mycket att lära av utvecklingen inom naturvården de senaste åren. I ett projekt med stöd från Skogssällskapet arbetar SLU Centrum för naturvägledning tillsammans med Föreningen Skogen med att utforska hur metodiken interpretation kan användas för att öka intresset och förståelsen för det brukade skogslandskapet.

kommunikationbrukad skognaturvägledningkommunikatör