Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "altrernativa beståndsanpassade skötselmetoder"

[ID: 421] Utbildning inom Alternativa Beståndsanpassade Skötselmetoder (ABS) inom Norra Skog

PI: Johan Westin

Interutbildning för Norra Skogs fältpersonal (Rådgivare och planerare; skogsinspektorer och produktionsspecialister). Deltagarna ska tränas i att identifiera behov & förutsättningar och att planera mot mål, De ska kunna beskriva vad som ska göras , när och varför. Dag 1 fokuserar på utbildning - besök fältförsök, jämför före och efter, diskutera vad man kan förvänta sig av en åtgärd, träna ögat och öppna sinnet. Dag 2 arbetar kursdeltagarna med ett "case" Ett område planeras efter de förutsättningar och önskemål som finns - hänsyn till sociala, biologiska och brukningstekniska aspekter såväl som markägarens vilja

altrernativa beståndsanpassade skötselmetoderABSplaneringmarkägare