Home About Projects Map
Sign in

Search for projects with tag "Trädslagsigenkänning"

[ID: 470] Laserscanning Tönnersjöheden 2024

PI: Martin Goude

Laserscanning av tönnersjöhedens försökpark under sommaren 2024. Uppdraget inkluderar förberedande kontrollmätningar och efterföljande referensmätningar.

LaserscanningTrädslagsigenkänningInventering