Home About Projects Map
Sign in

Test av digitala barkborrefällor

Created 2024-02-07 14:29:31 CET
Began in 2024

Summary

Test av nya digitala barkborrefällor som placeras ut på försöksparkerna i anslutning till fällor som används i den vanliga övervakningen.

Barkborre Digitala fällor Övervakning

Geographical information

Files

Details