Home About Projects Map
Sign in

Fångåmon

Created 2023-10-18 11:57:42 and last modified 2023-10-27 13:29:21 CET
Began in 2006

Summary

Syftet är att undersöka om överhållen skärm kombinerat med markbehandling är ett sätt att tillämpa kalhyggesfritt skogsbruk i tallskog, där man vill bibehålla kontinuiteten av tall och därmed de naturvärden som är kopplade till tall. Referensytor kalavverkning samt orörda finns. Försöket anlades i samarbete mellan SLU och SKS. Initiativtagare var Gunilla Oleskog och Kristina Nilson, som bägge var knutna till SKS-projektet ”Hyggesfritt”. Markvärd är Statens Fastighetsverk. Ett stort försök, 3 block med vardera 4 behandlingar, totalt 12 parceller med en bruttoareal på vardera 1 ha. Tyvärr kraftigt stormskadat dec 2013. Marksvampsstudier utförda av Anders Dahlberg. En revision utförd 2013 (innan stormen). Ytor för uppföljning av föryngring utlagda, resultat från 2010 finns. Försöket registrerat i Silva, där finns också statistikkort.

Bränning CCF Shelterwood systerms Skärmställning

Geographical information

Files

Details

ID

424

Funding

SLU. SKS.

Research stations

Infrastructures