Home About Projects Map
Sign in

Test av mekaniska plantskydd. Uppdrag Södra

Created 2021-04-14 13:06:49 CET
Began in 2021

Summary

Uppdrag för att jämföra skyddseffekt hos mekaniska snytbaggeskydd.

Snytbagge mekskydd Södra

Geographical information

Files

Details

ID

307

Funding

Södra Skogsägarna AB

Research stations

Infrastructures